Department of Correctional Services Pensioners We have been instructed by persons that were previously employed in the Department of Correctional Services to institute legal action against the Department due to their failure to implement Resolution 2/2009.This failure caused the members who left the Department 1 April 2010 to October 2016 to be severely prejudiced in relation to their pension interests as to their lumpsums,monthly pension going forward and other pay-outs.

Should you require information of this legal proceedings or wish to join in the legal proceedings kindly contact us per email: docspensioners@geysercoetzee.co.za with the subject as “Correctional Services”.

 


Ons het opdrag om namens persone wat voorheen in diens van die Departement van Korrektiewe Dienste was 'n regsgeding in te stel teen die Departement weens hulle versuim om Resolusie 2/2009 te implementeer.

Hierdie versuim het tot gevolg gehad dat lede wat die diens verlaat het tussen 1 April 2010 en Oktober 2016 se pensioen belang erg benadeel is ten aansien van die lompsom, maandelikse pensioenbetalings en ander uitbetalings.

Sou u meer inligting verlang oor die regsaksie of wil toetree kan u gerus met ons skakel per e-pos: docspensioners@geysercoetzee.co.za met die onderwerp “Korrektiewe Dienste”.


Contact Us

Please note that you will not receive confirmation of receipt .This is for registering your details .